Black & Decker Takuupolitiikka

Black & Decker takaa, että tuotteessa ei toimitettaessa ole materiaali- ja/tai valmistusvirheitä. Takuu on lisäys kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin eikä vaikuta niihin. Takuu on voimassa Euroopan Unionin jäsenvaltioissa ja Euroopan vapaakauppa-alueella.

Jos Black & Decker –tuote menee rikki johtuen materiaali- ja/tai valmistusvirheestä 24 kuukauden sisällä ostopäivästä tai puutteellisuuksista erittelyissä 24 kuukauden sisällä ostopäivästä, lupautuu Black & Decker korjaamaan tai vaihtamaan tuotteen vaivaamalla asiakasta mahdollisimman vähän.

Takuu ei kata virheitä, jotka johtuvat:

  • normaalista kulumisesta
  • väärästä käytöstä tai hoidosta
  • tai että vieraat esineet, aineet tai onnettomuustapaus ovat vahingoittaneet tuotetta

Takuu ei ole voimassa, jos joku muu kuin Black & Deckerin valtuuttama huoltoliike on korjannut laitetta. Tuotteen on oltava CE-merkitty.

Hyödyntääkseen takuuta on tuote ja ostokuitti esitettävä jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen vähintään 2 kuukautta vian toteamisen jälkeen.

Klikkaa tästä löytääksesi lähimmän valtuutetun Black & Decker huoltoliikkeen